Kan du bli prinsessa? View larger

Kan du bli prinsessa?

978-87-7169-286-0

New product

Kan du bli prinsessa? berättar om vad du behöver för att bli en prinsessa. Längst bak i boken finns det frågor som du kan besvara med hjälp av bokens bilder.

More details

100,00 kr tax excl.

More info

Kan du bli prinsessa? är tillrättalagd för de första läsaktiviteterna från ca 5 år. 60 ord, OVIX* 17.

DigiLäs Mini-serien för preläsande
Böckerna är utvecklade för det som kallas logografisk läsning där barnet lär sig at känna igen och läsa ordbilder. Detta är ett utvecklingsstadium i barnets läsutveckling omedelbart före barnen lär sig fonologisk läsning där barnen använder ljudning.

DigiLäs Mini A innehåller endast en liten ord- och meningsvariation och har bilder som underlättar förståelsen. Det gör det lättare för barnet att gissa sig till textens ordljud.

*OVIX är ett ordvariansindex som beräknas som antalet förekomster av olika ord delat med det totala antalet ord.

QR-bok ger tillgång till ljud- och filmstöd för läsarens självständiga läsning. Skanna QR-koden på sida 2 med en smartphone eller surfplatta och få åtkomst till inlästa texter.

12 other products in the same category: