Lekfullt lärande med språket i fokus. Det är en mycket kort sammanfattning av bokförlaget DigTeas inriktning med sin utgivning. Alla böcker graderas efter svårighetsgrad och många av böckerna lockar läsaren med värme, humor och engagemang i fantasifulla eller verklighetsnära berättelser.

Företaget startade 2011 i Danmark och har på kort tid etablerat sig i de danska skolorna med såväl digitalt som tryckt läromedel. Dessutom ger man ut en serie lättlästa bredvidläsningsböcker. Texterna blir ännu mer tillgängliga genom att böckerna är inlästa och ljudet hämtas enkelt med QR-kod.  Ljud, bild och ord ger tillsammans en fin läsupplevelse även för den som ännu inte riktigt löst läskoden och tycker det är lite motigt att forma ord av bokstäverna i den tryckta boken.

Bokförlaget har också en serie bredvidläsningsböcker för nybörjare i tyska, engelska och franska med träning på vardagsglosor och formuleringar. Med böckerna följer också en QR-kod där man kan höra texten med korrekt uttal av inhemsk speaker.

DigTeas böcker ges även ut i Sverige och Norge. I Sverige ligger vårt kontor i centrala Lund.

Bakom idén med DigTea står John Præstegaard och Kari Astrid Thynebjerg som har lång erfarenhet inom språk, lärande och pedagogiskt nytänkande. John har alltid intresserat sig för att utveckla produkter speciellt anpassade för barn. Han började sin karriär som utvecklare inom LEGO-koncernen och var med i den första it-vågen där han utvecklade digitala hemsidor som bland mycket annat innehöll spel för barn. 2006 var han digital redaktör för Danmarks största skolboksföretag innan han var med och grundade bokförlaget DigTea tillsammans med Kari Astrid Thynebjerg.

Kari Astrid Thynebjerg var dessförinnan redaktionschef för Danmarks största undervisningsförlag. Hennes kunskapsplattform är en gedigen lärarutbildning från universitetet toppad med master i didaktik. Kari drivs av ett djupt engagemang för språket som bärare av lärande och vetande där läsandet – inte minst hos dem som har det lite svårare att läsa och förstå det skrivna ordet. Förlagets idé om att koppla ihop läsandet med ett aktivt lyssnande via en enkelt tillgänglig QR-kod, har slagit väl ut:

"Genom att enkelt kunna lyssna på texten och följa med i boken, kan faktiskt en del barn 'känna' att de läser redan vid fyra års ålder, säger hon. Och när man tror på det man gör är det ett mycket viktigt steg mot att bli en trygg och säker läsare."

Följ oss på Facebook!