Lätt

DigiLäs Lätt – ljudenlig läsning

För barn i första till cirka femte klass

DigiLäs Lätt-böckerna är utvecklade för att stödja barnens utveckling från alfabetiska/ljudbaserade läsare till övergångsläsare. Böckerna är därför indelade i flera olika nivåer (se nedan) beroende på vilka krav på avkodningsstrategier som fordras. De är tänkta som nybörja...

DigiLäs Lätt – ljudenlig läsning

För barn i första till cirka femte klass

DigiLäs Lätt-böckerna är utvecklade för att stödja barnens utveckling från alfabetiska/ljudbaserade läsare till övergångsläsare. Böckerna är därför indelade i flera olika nivåer (se nedan) beroende på vilka krav på avkodningsstrategier som fordras. De är tänkta som nybörjarläsning (LIX 3–14).

DigiLäs Lätt har korta texter med stort typsnitt och ett omfattande bildstöd. De är aldrig mer än 24 sidor långa. Genom att använda ljudstödet som finns att tillgå via böckernas QR-koder får barnen dessutom hjälp i sin läsning. Ljudstödet ökar barnens möjlighet att välja böcker efter intresse och bidrar till att de snabbt kan bemästra och läsa bokens innehåll, eventuellt stöttade av QR-koderna. Ljudstödet gör dessutom att de inte behöver välja bort böcker som formellt sett är för svåra för dem att avkoda på egen hand.

DigiLäs Lätt finns i fyra nivåer, A, B, C och D:

DigiLäs Lätt-nivåer

DigiLäs Lätt A

DigiLäs Lätt A innehåller i stort sett genomgående korta och ljudenliga ord som endast kräver kännedom om alfabetet. Den här nivån är riktad mot den oerfarne, ljudbaserade läsaren. Meningarna är korta och läsaren kan i hög grad stödja sin läsning på illustrationerna.

DigiLäs Lätt B

DigiLäs Lätt B innehåller många korta, ljudenliga ord och är riktad mot den oerfarne, fonologiska läsaren. Svårighetsgraden stiger nu och böckerna innehåller flera av de 100 vanligaste svenska orden.

DigiLäs Lätt C

DigiLäs Lätt C innehåller fortfarande många korta, ljudenliga ord och riktar sig till den fonologiska läsaren. Barnen förväntas känna till många av de 100 vanligaste svenska orden och kunna läsa ord med tre stavelser.

DigiLäs Lätt D

DigiLäs Lätt D innehåller fortfarande många ljudenliga ord, samt ord som kräver att läsaren har kännedom om olika avkodningsstrategier. Nivån riktar sig mot lite mer erfarna fonologiska läsare som arbetar för att uppnå en automatiserad läsning.

More

Lätt There are 6 products.

Showing 1 - 6 of 6 items
Showing 1 - 6 of 6 items