Mini

Upptäckande läsning

För barn från 5 år upp till 7 år

DigiLäs Mini-böckerna är utvecklade för upptäckande läsning enligt new literacy-teorin, som hävdar att barns förståelse av läsning startar redan innan deras formella läsundervisning börjar i skolan. Böckerna är utvecklade för helhetsläsning där barnen, utifrån en förståelse av bokens innehåll,...

Upptäckande läsning

För barn från 5 år upp till 7 år

DigiLäs Mini-böckerna är utvecklade för upptäckande läsning enligt new literacy-teorin, som hävdar att barns förståelse av läsning startar redan innan deras formella läsundervisning börjar i skolan. Böckerna är utvecklade för helhetsläsning där barnen, utifrån en förståelse av bokens innehåll, kan fundera över och lära sig om bokstäver, ord och text. På så sätt får de en experimenterande infallsvinkel till sin egen läsning. Med DigiLäs Mini-böckerna kan barnen börja läsa innan de har lärt sig alfabetet från A till Ö. Böckerna motiverar barnen och gör att de snabbt känner sig kompententa i sin läsning.

DigiLäs Mini-böckernas fasta struktur, många upprepningar och stöttande bilder är särskilt anpassade till upptäckande läsning. De innehåller en mängd olika ämnen vilket gör det lätt för barnen att hitta böcker som tilltalar just dem. QR-koden i böckerna ger barnen tillgång till ett ljudstöd under sin självständiga läsning. Ljudstödet aktiveras lätt med en smartphone eller läsplatta.

DigiLäs Mini-böckerna finns i tre nivåer: A, B och C.

Mini-nivåerna

DigiLäs Mini A – från 5 år

Texten i DigiLäs Mini A har en begränsad ord- och meningsvariation och bilder som underlättar förståelsen av innehållet för barnen. Allt detta gör det lättare för barnen att gissa sig till textens ordljud.

DigiLäs Mini B – från 6 år

Digiläs Mini B innehåller många upprepningar och bilder som underlättar förståelsen av innehållet för barnen. Det gör det lättare för barnen att förhålla sig till texten när de läser.

DigiLäs Mini C – från 7 år

DigiLäs Mini C innehåller korta meningar med en enkel meningsbyggnad, samt bilder underlättar läsförståelsen.

More

Mini There is 1 product.

Showing 1 - 1 of 1 item
Showing 1 - 1 of 1 item