Tyska

Tyska – DigiLesen

Från nybörjare

DigiLesen-böckerna är utvecklade för en tidig läsning på tyska. Böckerna ger möjlighet för en kombination av lyssning och helhetsläsning, där eleven utifrån en förståelse av bokens innehåll, stöttad av bokens många illustrationer eller foton, kan fundera över det tyska språkets text och ljud. Böckerna finns i fle...

Tyska – DigiLesen

Från nybörjare

DigiLesen-böckerna är utvecklade för en tidig läsning på tyska. Böckerna ger möjlighet för en kombination av lyssning och helhetsläsning, där eleven utifrån en förståelse av bokens innehåll, stöttad av bokens många illustrationer eller foton, kan fundera över det tyska språkets text och ljud. Böckerna finns i flera nivåer och vänder sig till nybörjare i tyska från årskurs 6 till elever som läst tyska några år.

DigiLesen- böckerna passar till tidig tyskainlärning, eftersom läsningen av boken inte kräver att eleven ska bemästra det tyska textspråket. Eleven kan däremot lyssna till boken och samtidigt läsa med i text och bilder. Efterhand kommer eleven upptäcka sammanhang mellan ordljud och text och bygga upp en stor kännedom till vanliga begrepp och ordbilder, utan att vid något tillfälle behöva fokusera på uttalsregler eller grammatik.

Med DigiLesen-böckerna kan eleverna börja med att ”hör-läsa” tyska och allt eftersom deras ordbildskännedom ökas, kan man koppla in uttalsregler och grammatik på samma sätt som eleverna lärde sig sitt eget modersmål. Eleverna kan med DigiLesen-böckerna uppleva att de snabbt lär sig förstå talad tyska och känna sig språkligt kompetenta.

Observera att riktlinjerna för nivåerna är rekommendationer, det beror förstås på barnens förkunskaper vilken nivå som passar dem.

QR-koden i böckerna ger barnen tillgång till ett ljudstöd under sin självständiga läsning. Ljudstödet aktiveras lätt med en smartphone eller läsplatta. 

DigiLesen-nivåerna

DigiLesen A - från inga förkunskaper till cirka ett halvt års franska

DigiLesen A är uppbyggda med många upprepningar och illustrationer som stödjer eleverna i deras förståelse av texten.

DigiLesen B - från ett halvt till ett års tyska

Mer info kommer.

DigiLesen C - från ett till ett och ett halvt års tyska

Mer info kommer.

More

Tyska There are 24 products.

per page
Showing 1 - 12 of 24 items
Showing 1 - 12 of 24 items