Franska

Franska – DigiLire

Från nybörjare

DigiLire-böckerna är utvecklade för upptäckande läsning på franska efter new literacy-teorin. Böckerna ger möjlighet för barnen att kombinera lyssning (genom QR-kodernas ljudstöd) och helhetsläsning, vilket ger en förståelse för innehållet och en möjlighet att fundera kring det franska språket. Läsningen stöttas...

Franska – DigiLire

Från nybörjare

DigiLire-böckerna är utvecklade för upptäckande läsning på franska efter new literacy-teorin. Böckerna ger möjlighet för barnen att kombinera lyssning (genom QR-kodernas ljudstöd) och helhetsläsning, vilket ger en förståelse för innehållet och en möjlighet att fundera kring det franska språket. Läsningen stöttas dessutom av många illustrationer. Böckerna finns i flera nivåer (A-B) och vänder sig till nybörjare i franska från årskurs 6 till elever som läst franska i cirka ett år.

DigiLire-böckerna passar till tidig franskainlärning eftersom läsningen av böckerna inte kräver att barnen ska bemästra det franska textspråket. Genom att använda ljudstödet och lyssna till boken, samtidigt som de läser med i texten och tittar på bilderna, kommer barnen upptäcka sammanhang mellan ordljuden och texten. På så sätt kan de bygga upp en stor ordbildskännedom utan att behöva fokusera på uttalsregler eller grammatik. De kommer uppleva att de snabbt förstår talad franska och tidigt känna sig språkligt kompetenta. Böckerna på de högre nivåerna innehåller ordförklaringar på de sidor där det förekommer svåra ord samt en ordlista längst bak.

Med DigiLire-böckerna kan barnen börja med att “hör-läsa” franska. I takt med att deras ordbildskännedom ökar kan de sedan koppla in uttalsregler och grammatik på samma sätt som om lärde sig sitt eget modersmål. Observera att riktlinjerna för nivåerna är rekommendationer, det beror förstås på barnens förkunskaper vilken nivå som passar dem.

QR-koden i böckerna ger barnen tillgång till ett ljudstöd under sin självständiga läsning. Ljudstödet aktiveras lätt med en smartphone eller läsplatta.

DigiLire-nivåerna

DigiLire A - från inga förkunskaper till cirka ett halvt års franska

DigiLire A innehåller många upprepningar och stödjande illustrationer som gör att barnen lätt kan läsa böckerna på egen hand. Dessutom ger QR-koderna och dess ljudstöd hjälp i läsningen vad gäller uttal, betoningar och förståelse.

Svåra ord är översatta på den sida där de först förekommer, men kan också hittas i ordlistan längst bak i böckerna. Barnen kan till exempel läsa böckerna först och skapa sig en bild av vad den handlar om och därefter läsa orden i ordlistan, läsa igenom texten och fördjupa sig i meningarnas betydelse.

DigiLire B – från ett halvt till ett års franska

DigiLire B använder ett enkelt ordförråd med illustrationer och ljudstöd som stöttar barnen i deras läsning. 

More

Franska There are 13 products.

per page
Showing 1 - 12 of 13 items
Showing 1 - 12 of 13 items