Engelska

Engelska – DigiRead

Från nybörjare till cirka årskurs 6

DigiRead-böckerna är utvecklade för upptäckande läsning på engelska efter new literacy-teorin. Böckerna ger möjlighet för barnen att kombinera lyssning (genom QR-kodernas ljudstöd) och helhetsläsning, vilket ger en förståelse för innehållet och en möjlighet att ställa upp hypoteser om det e...

Engelska – DigiRead

Från nybörjare till cirka årskurs 6

DigiRead-böckerna är utvecklade för upptäckande läsning på engelska efter new literacy-teorin. Böckerna ger möjlighet för barnen att kombinera lyssning (genom QR-kodernas ljudstöd) och helhetsläsning, vilket ger en förståelse för innehållet och en möjlighet att ställa upp hypoteser om det engelska språket. Läsningen stöttas dessutom av många illustrationer. Böckerna är indelade sex olika nivåer (A-F) och kan användas från nybörjare i årskurs 1 och uppåt till årskurs 6.

DigiRead-böckerna passar till tidig engelskainlärning eftersom läsningen av böckerna inte kräver att barnen ska bemästra det engelska textspråket. Genom att använda ljudstödet och lyssna till boken, samtidigt som de läser med i texten och tittar på bilderna, kommer barnen upptäcka sammanhang mellan ordljuden och texten. På så sätt kan de bygga upp en stor ordbildskännedom utan att behöva fokusera på uttalsregler eller grammatik. De kommer uppleva att de snabbt förstår talad engelska och tidigt känna sig språkligt kompetenta. Böckerna på de högre nivåerna innehåller ordförklaringar på de sidor där det förekommer svåra ord samt en ordlista längst bak.

Med DigiRead-böckerna kan barnen börja med att ”hör-läsa” engelska trots att de kanske samtidigt håller på att utveckla sin läsning i svenska. Böckerna är indelade i flera olika nivåer och kan användas från nybörjare i sex års ålder och uppåt till de som läst engelska i sex år.

Texten i de engelska böckerna är inspelade på brittisk engelska av en engelsk skådespelare. Observera att riktlinjerna för nivåerna är rekommendationer, det beror förstås på barnens förkunskaper vilken nivå som passar dem.

QR-koden i böckerna ger barnen tillgång till ett ljudstöd under sin självständiga läsning. Ljudstödet aktiveras lätt med en smartphone eller läsplatta.

DigRead-nivåerna

DigRead A – från ett års engelska

DigiRead A är anpassade till de första självständiga lyssna- och läraktiviteterna på engelska. Böckerna är uppbyggda med många upprepningar av ord och meningar och med tydliga och färgglada illustrationer som stödjer läsförståelsen.

DigRead B – från två års engelska

DigiRead B är anpassade till självständiga läsaktiviteter på engelska från årskurs 2. Böckerna är uppbyggda med många upprepningar och illustrationer som stödjer barnens läsförståelse.

DigRead C – från tre års engelska

DigiRead C innehåller enkla ord och enkel meningsbyggnad samt illustrationer som stödjer barnens läsförståelse.

DigRead D – från fyra års engelska

DigiRead D. Mer info kommer.

DigRead E – från fem års engelska

DigiRead D. Mer info kommer.

DigRead F – från sex års engelska

DigiRead D. Mer info kommer.

More

Engelska There are 13 products.

per page
Showing 1 - 12 of 13 items
Showing 1 - 12 of 13 items