Hotellet Forstør

Hotellet - Matematik i anvendelse

978-87-7169-015-6

Ny vare

DigiTværs • Hotellet er et materiale tilrettelagt til en virkelighedsnær matematikundervisning med mulighed for at arbejde på tværs af fag og inddrage elementer fra fx samfundsfag. 

Flere detaljer

495,00 kr

Yderligere information

DigiTværs • Hotellet er et materiale tilrettelagt til en virkelighedsnær matematikundervisning med mulighed for at arbejde på tværs af fag og inddrage elementer fra fx samfundsfag. Desuden er det oplagt at anvende i forbindelse med åben skole, hvor man naturligt kan samarbejde med hoteller fra det lokale erhvervsliv – kort sagt matematik i anvendelse. Gennem forløbet engageres eleverne gennem en spillignende tilgang til matematik.
Da eleverne i høj grad er med til at tage beslutninger og finde deres roller i grupper, differentieres det naturligt til eleverne.

Lærervejledningen er forsynet med QR-koder, der giver mulighed for at
downloade de tilhørende digitale ressourcer i form af:
18 digitale sider til den interaktive tavle eller pc (notebook- eller flipchartfil)
13 bilag som pdf-fil
7 kopiark som pdf-fil, herunder et evalueringsark
3 regneark som excel-fil, bl.a. en interaktiv version af evalueringsarket
Lærervejledningen giver forslag til, hvordan man udnytter kopiarkene og de digitale ressourcer bedst muligt i en interaktion med eleverne.

Materialet henvender sig til matematiklæreren fra 6. klasse.

DigiTværs er en række udgivelser, der med udgangspunkt i et fag byder andre fag op til
samarbejde, og som lægger op til en virkelighedsnær undervisning.

DigiTværs• Hotellet Lærervejledning med digitale IWB-sider, bilag, kopiark og regneark
Lars Jensen, Skolekonsulent Middelfart Kommune
© DigTea, København
1. udgave, 1. oplag 2015
Forlagsredaktion: Søren Brandt
Grafisk tilrettelægning og illustration: Mette Bødker

I det omfang der på de enkelte sider er givet tilladelse til kopiering, gælder denne tilladelse kun for den skole/institution, der har købt dette materiale.

Tilbehør

30 andre produkter i den samme kategori: