Information

New products

Digitale læremidler There are 5 products.

Showing 1 - 5 of 5 items
  • DigiMatematik indskoling - dækker over et komplet matematiksystem fra 0. til 3. kl. med fokus på masser af træning, hyppig repetition, fagets sproglige dimension og løbende evaluering af elevernes målopnåelse.  Kontakt os på 8171 9181 eller kontakt@digtea.dk for yderligere info, prøveadgang og priser.

  • DigiMatematik Tema - ny pakke til matematik på vej. Pakken indeholder 30 faglige temaer til en fleksibelt tilrettelagt matematikundervisning. Kontakt os på 8171 9181 eller kontakt@digtea.dk for yderligere info, prøveadgang og priser.

  • Matematik i klasserummet er en overskuelig håndbog, der giver faglig baggrundsviden, for hvorfor sproget er så vigtigt, når man lærer matematik samtidig med at den giver praktiske anvisninger til, hvordan man kan bringe sproget i spil ud fra konkrete eksemplariske undervisningsforløb.

    150,00 kr
  • DigiTværs • Hotellet er et materiale tilrettelagt til en virkelighedsnær matematikundervisning med mulighed for at arbejde på tværs af fag og inddrage elementer fra fx samfundsfag. 

    495,00 kr
  • DigiMatematik indskoling - dækker over et komplet matematiksystem fra 0. til 3. kl. med fokus på masser af træning, hyppig repetition, fagets sproglige dimension og løbende evaluering af elevernes målopnåelse.  Kontakt os på 8171 9181 eller kontakt@digtea.dk for yderligere.

Showing 1 - 5 of 5 items